Bộ lọc

Sắp xếp theo: A Z
Thumbnail

Quoris

KIA Quoris - GAT - 3.8
Giá từ 2,708,000,000đ
Thumbnail

Optima

KIA Optima 2.0 GAT Luxury
Giá từ 759,000,000đ
KIA Optima 2.4 GAT Premium
Giá từ 919,000,000đ
Thumbnail

Sorento

KIA Sorento 2.4 GAT Deluxe
Giá từ 769,000,000đ
KIA Sorento 2.4 GAT Premium
Giá từ 859,000,000đ
KIA Sorento 2.2 DAT Premium
Giá từ 889,000,000đ
Thumbnail

Seltos

KIA Seltos 1.4 DCT Deluxe
Giá từ 629,000,000đ
KIA Seltos 1.4 DCT Luxury
Giá từ 689,000,000đ
KIA SELTOS 1.6 PREMIUM
Giá từ 719,000,000đ
KIA Seltos 1.4 DCT Premium
Giá từ 739,000,000đ
Thumbnail

The new K3

kia k3 deluxe (MT)
Giá từ 559,000,000đ
kia k3 luxury
Giá từ 629,000,000đ
Kia K3 PREMIUM
Giá từ 659,000,000đ
Thumbnail

Cerato

KIA Cerato 1.6 MT
Giá từ 544,000,000đ
KIA Cerato 1.6 AT Deluxe
Giá từ 584,000,000đ
KIA Cerato 1.6 AT Luxury
Giá từ 639,000,000đ
KIA Cerato 2.0 AT Premium
Giá từ 685,000,000đ
Thumbnail

Sedona

KIA Sedona 2.2 DAT Deluxe
Giá từ 1,019,000,000đ
KIA Sedona 2.2 DAT Luxury
Giá từ 1,149,000,000đ
KIA Sedona 2.2L DAT Signature
Giá từ 1,289,000,000đ
KIA Sedona 3.3 GAT Premium
Giá từ 1,359,000,000đ
KIA Sedona 3.3L GAT Signature
Giá từ 1,519,000,000đ
Thumbnail

Sorento (All New)

KIA Sorento (All New) - 2.2D Deluxe
Giá từ 999,000,000đ
KIA Sorento (All New) - 2.5G Luxury
Giá từ 999,000,000đ
KIA Sorento (All New) - 2.2D Luxury
Giá từ 1,119,000,000đ
KIA Sorento (All New)- 2.5G Premium
Giá từ 1,139,000,000đ
KIA Sorento (All New) - 2.2D Premium AWD
Giá từ 1,219,000,000đ
KIA Sorento (All New) - 2.5G Signature AWD (7 chỗ)
Giá từ 1,229,000,000đ
KIA Sorento (All New) - 2.5G Signature AWD (6 chỗ)
Giá từ 1,229,000,000đ
KIA Sorento (All New) - 2.2D Signature AWD (7 chỗ)
Giá từ 1,289,000,000đ
KIA Sorento (All New) - 2.2D Signature AWD (6 chỗ)
Giá từ 1,289,000,000đ
Thumbnail

New Morning

New Morning X-Line
Giá từ 439,000,000đ
New Morning GT-Line
Giá từ 439,000,000đ
Thumbnail

Morning

KIA Morning MT
Giá từ 304,000,000đ
KIA Morning AT
Giá từ 329,000,000đ
KIA Morning AT Deluxe
Giá từ 349,000,000đ
KIA Morning AT Luxury
Giá từ 383,000,000đ
Thumbnail

Soluto

KIA Soluto MT
Giá từ 369,000,000đ
KIA Soluto MT Deluxe
Giá từ 404,000,000đ
KIA Soluto AT Deluxe
Giá từ 429,000,000đ
KIA Soluto AT Luxury
Giá từ 469,000,000đ
Thumbnail

Rondo

KIA Rondo 2.0 GMT
Giá từ 559,000,000đ
KIA Rondo 2.0 GAT Deluxe
Giá từ 655,000,000đ
Thumbnail

Carnival

Carnival 2.2D LUXURY - 8 GHẾ
Giá từ 1,199,000,000đ
Carnival 2.2D PREMIUM - 8 GHẾ
Giá từ 1,319,000,000đ
Carnival 2.2D PREMIUM - 7 GHẾ
Giá từ 1,389,000,000đ
Carnival 2.2D SIGNATURE - 7 GHẾ
Giá từ 1,439,000,000đ
Carnival 3.5G SIGNATURE - 7 GHẾ
Giá từ 1,839,000,000đ